Područje prakse

Advokatski ured Femil Čurt sa sjedištem u Sarajevu sarađuje sa DLA Piper grupacijom i pruža širok dijapazon pravnih usluga u različitim područjima specijalnosti. Advokatski ured je rangiran među vodećim korporativno-pravnim praksama u državi i specijalizirao se u oblastima bankarstva, vrijednosnih papira, privatizaciji i spajanju i kupovini privrednih društava, radnom pravu i porezima. Ključni klijenti su brojna domaća i međunarodna pravna lica iz različitih oblasti privrede, uključujući javni i privatni sektor. Tokom godina, Advokatski ured Femil Čurt je stekao i nastavlja da razvija kompetencije u oblasti spajanja i kupovine privrednih društava, bankarstvu i finansijama, vrijednosnim papirima, privrednim sporovima, infrastrukturi, porezima, i genralnom korporativnom sektoru. Konkretno, Advokatski ured savjetuje domaće i međunarodne kompanije u bankarstvu te industrijskom sektoru. Pravnici imaju iskustvo u radu na velikim poslovima u svakom od ovih sektora, kao što su sticanje, ulaganje kapitala, due dilligence istrage, pregovaranje sa prodavcima, kupcima i vlastima.

Bankarstvo i Financije

Trgovačko pravo

Regulatorno pravo

Radno pravo

Pravo privrednih društava

Spajanja i kupovine privrednih društava

Parnica / privredni sporovi

Nekretnine

Femil Čurt

Advokat

Femil Čurt je partner u Advokatskom uredu koij sarađuje sa DLA Piper grupacijom duži niz godina. Femil ima veliko iskustvo u oblasti bankarstva i finansija, pravu privrednih društava, spajanja i kupovina privrednih društava, infrastrukturnih projekata i koncesija. Femil je radio u vodećoj američkoj konsultantskoj kompaniji u realizaciji najvećeg kreditnog programa Vlade SAD u Bosni i Hercegovini i nakon toga je radio kao stručni saradnik lokalne podružnice Raiffeisen bank. Femil redovno savjetuje renomirana lokalna i međunarodna privredna društva iz različitih oblasti privrede na dnevnoj osnovi, te je imenovani arbitar stalnog arbitražnog tijela Sarajevske berze. Profesionalno iskustvo Od 2009: Partner, Advokatski ured Femil Čurt 2004 do 2006: Stručni saradnik, DLA Piper, Sarajevo 2002 do 2004: Viši stručni saradnik - Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Sarajevo 1996 do 2002: Pravni saradnik/Glavni pravnik – Program stambenog kredititiranja - KPMG Consulting, LLC; USAID Business Finance, Sarajevo

NAŠ TIM

Uploaded image

NEJRA SULJIĆ

Stručni saradnik
Nejra Suljić je specijalizirana u radu na infrastrukturnim projektima, regulatornom pravu, bankarstvu i finansijama, te finansiranju širokog spektra industrija, trgovačkom pravu, ugovorima, javnim nabavkama, parnici i savjetovanju u prekograničnim transkacijama. Nejra asistira kod savjetovanja međunardonih klijenata na engleskom i njemačkom jeziku.
Uploaded image

BERINA IDRIZI

Advokatski pripravnik
Berina Idrizi je advokatski pripravnik sa gotovo 4 godine radnog iskustva. Berina je specijalizovana u oblasti regulatornog i trgovačkog prava, ugovorima, javnim nabavkama, parničnim postupcima i arbitraži i ima veliko iskustvo u oblasti krivičnog prava.

Referentna lista