Područje prakse

Advokatski ured Femil Čurt sa sjedištem u Sarajevu sarađuje sa DLA Piper grupacijom i pruža širok dijapazon pravnih usluga u različitim područjima specijalnosti. Advokatski ured je rangiran među vodećim korporativno-pravnim praksama u državi i specijalizirao se u oblastima bankarstva, vrijednosnih papira, privatizaciji i spajanju i kupovini privrednih društava, radnom pravu i porezima. Ključni klijenti su brojna domaća i međunarodna pravna lica iz različitih oblasti privrede, uključujući javni i privatni sektor. Tokom godina, Advokatski ured Femil Čurt je stekao i nastavlja da razvija kompetencije u oblasti spajanja i kupovine privrednih društava, bankarstvu i finansijama, vrijednosnim papirima, privrednim sporovima, infrastrukturi, porezima, i generalnom korporativnom sektoru. Konkretno, Advokatski ured savjetuje domaće i međunarodne kompanije u bankarstvu te industrijskom sektoru. Pravnici imaju iskustvo u radu na velikim poslovima u svakom od ovih sektora, kao što su sticanje, ulaganje kapitala, due dilligence istrage, pregovaranje sa prodavcima, kupcima i vlastima.

Bankarstvo i Financije

Trgovačko pravo

Regulatorno pravo

Radno pravo

Pravo privrednih društava

Spajanja i kupovine privrednih društava

Parnica / privredni sporovi

Nekretnine

Femil Čurt

Advokat

Femil Čurt je partner u Advokatskom uredu koij sarađuje sa DLA Piper grupacijom duži niz godina. Femil ima veliko iskustvo u oblasti bankarstva i finansija, pravu privrednih društava, spajanja i kupovina privrednih društava, infrastrukturnih projekata i koncesija. Femil je radio u vodećoj američkoj konsultantskoj kompaniji u realizaciji najvećeg kreditnog programa Vlade SAD u Bosni i Hercegovini i nakon toga je radio kao stručni saradnik lokalne podružnice Raiffeisen bank. Femil redovno savjetuje renomirana lokalna i međunarodna privredna društva iz različitih oblasti privrede na dnevnoj osnovi, te je imenovani arbitar stalnog arbitražnog tijela Sarajevske berze. Profesionalno iskustvo Od 2009: Partner, Advokatski ured Femil Čurt 2004 do 2006: Stručni saradnik, DLA Piper, Sarajevo 2002 do 2004: Viši stručni saradnik - Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Sarajevo 1996 do 2002: Pravni saradnik/Glavni pravnik – Program stambenog kredititiranja - KPMG Consulting, LLC; USAID Business Finance, Sarajevo

NAŠ TIM

Uploaded image

NEJRA SULJIĆ

Advokat
Nejra Suljić je specijalizirana u radu na infrastrukturnim projektima, regulatornom pravu, bankarstvu i finansijama, te finansiranju širokog spektra industrija, trgovačkom pravu, ugovorima, javnim nabavkama, parnici i savjetovanju u prekograničnim transkacijama. Nejra asistira kod savjetovanja međunardonih klijenata na engleskom i njemačkom jeziku.
Uploaded image

RAŠID HARAČIĆ

Stručni saradnik
Rašid Haračić je stručni saradnik sa 9 godina radnog iskustva. Rašid je obavio pripravnički u Republici Austriji na Općinskom sudu u Beču i Kantonalnom sudu u St. Pöltenu. Rašid je većinu profesionalnog radnog iskustva stekao u građevinskoj kompaniji čiji je osnivač veliki austrijski koncern te je pored matičnog društva savjetovao i ostala društva koja u okviru grupacije posluju na teritoriju Bosne i Hercegovine.
Uploaded image

BERINA HALEPOVIĆ

Advokatski pripravnik
Berina Halepović je advokatski pripravnik sa gotovo 4 godine radnog iskustva. Berina je specijalizovana u oblasti regulatornog i trgovačkog prava, ugovorima, javnim nabavkama, parničnim postupcima i arbitraži i ima veliko iskustvo u oblasti krivičnog prava.
Uploaded image

AMELA DUBINOVIĆ

Advokatski pripravnik
Amela Dubinović is a Junior Associate and member of the Bar Association of Canton Sarajevo since 2016. Her general experience is based in the area of civil law, commercial law, contracts, litigation, labor law, family and inheritance law.
Uploaded image

EDNA BRANKOVIĆ

Administrativni saradnik/recepcioner

Referentna lista