O advokatskom uredu

Advokatski ured Femil Čurt se nalazi u Sarajevu i sarađuje sa DLA Piper, globalnom grupacijom nezavisnih advokatskih firmi. Ured pruža širok niz pravnih usluga iz raznih oblasti prava i jedan je od vodećih advokatskih ureda u oblasti korporativnog prava u Bosni i Hercegovini. Usluge pružamo i u oblasti bankarstva, poslovanja vrijednosnim papirima, privatizacije, spajanja i pripajanja pravnih subjekata, osiguranja, javnog i radnog prava te u oblasti poreznog prava. Među klijente ured ubraja veliki broj lokalnih i međunarodnih pravnih lica iz različitih industrija kako iz javnog tako i iz privatnog sektora.

Izgradnja jakog i trajnog odnosa sa svakim klijentom je dio poslovne strategije i dugoročnog razvoja našeg advokatskog ureda. Naša predanost klijentima je iznimna-sve je bitno kada sa radi o načinu na koji pružamo usluge našim klijentima. Ono što je važno klijentu, važno je i nama.

Usluge klijentima pružamo brzo, efikasno i sa iscrpnim znanjem domaćih i međunardnih okolnosti. Pored toga, u vremenima u kojima se tržišta internacionaliziraju, naš ured je, kao i uvijek, predan lokalnom tržištu u globalnom kontekstu.

Advokat Femil Čurt je imenovani arbitar Stalne Arbitraže pri Sarajevskoj Berzi (SASE).