Područje prakse

Advokatski ured Femil Čurt sa sjedištem u Sarajevu sarađuje sa DLA Piper grupacijom i pruža širok dijapazon pravnih usluga u različitim područjima specijalnosti. Advokatski ured je rangiran među vodećim korporativno-pravnim praksama u državi i specijalizirao se u oblastima bankarstva, vrijednosnih papira, privatizaciji i spajanju i kupovini privrednih društava, radnom pravu i porezima. Ključni klijenti su brojna domaća i međunarodna pravna lica iz različitih oblasti privrede, uključujući javni i privatni sektor.

PRAKSE

• Pravo privrednih društava
• Bankarstvo i finansije
• Trgovačko pravo
• Radno pravo
• Regulatorno pravo
• Spajanja i kupovine privrednih društava
• Parnica/privredni sporovi
• Nekretnine

Tokom godina, Advokatski ured Femil Čurt je stekao i nastavlja da razvija kompetencije u oblasti spajanja i kupovine privrednih društava, bankarstvu i finansijama, vrijednosnim papirima, privrednim sporovima, infrastrukturi, porezima, i genralnom korporativnom sektoru. Konkretno, Advokatski ured savjetuje domaće i međunarodne kompanije u bankarstvu te industrijskom sektoru. Pravnici imaju iskustvo u radu na velikim poslovima u svakom od ovih sektora, kao što su sticanje, ulaganje kapitala, due dilligence istrage, pregovaranje sa prodavcima, kupcima i vlastima.