Referentna lista

Iza nas je veliki broj projekata i klijenata kojima smo pružili naše usluge a izdvojili bi smo neke kao kratak uvid u naš rad i naše aktivnosti. Zastupali smo stranog investitora u projektu kupovine zemljišta za izgradnju shopping centra u vrijednosti od 75 miliona Eura, kao i vodeću njemačku firmu u projektu izgradnje vjetro elektrana u vrijednosti od 60 miliona Eura.

Također smo pravni zastupnici međunarodne banke u transakciji finansiranja jednog od vodećih maloprodajnih lanaca u vrijednosti od 50 miliona Eura.

Kancelarija je savjetovala jednu od najvećih evropskih banaka u transakcijama koje su uključivale velikog regionalnog proizvođača hrane i vlasnika maloprodajnog lanca u vrijednosti od 475 miliona Eura.

Naziv projekta: Povjerljivo.
Lokacija projekta: Bosna i Hercegovina.
Ime klijenta: Povjerljivo (Ugledan malezisjki investitor).
Uloga u projektu: Bosanski pravni savjetnik.
Obim projekta: Povjerljivo.
Priroda projekta: Preuzimanje – kupovina većinskih glasačkih prava u glavnom lokalnom fudbalskom klubu.
Priroda pruženih usluga: Dubinska analiza (Due dilligence), pregovaranje, izrada ugovora i dokumenata vezanih za projekat
Ključno osoblje: Partner, Femil Čurt  
Naziv projekta: Povjerljivo.
Lokacija projekta: Bosna i Hercegovina.
Ime klijenta: Povjerljivo (Ugledan holandsko/južnoafrički investitor).
Uloga u projektu: Bosanski pravni savjetnik.
Obim projekta: Povjerljivo.
Priroda projekta: Preuzimanje – kupovina 60% osnovnog kapitala u glavnoj lokalnoj internet prodajnoj platformi
Priroda pruženih usluga: Izrada i implementacija ugovora i dokumenata vezanih za projekat.
Ključno osoblje: Partner, Femil Čurt  
Naziv projekta: Povjerljivo.
Lokacija projekta: Bosna i Hercegovina.
Ime klijenta: Povjerljivo (konzorcij internacionalnih banaka).
Uloga u projektu: Bosanski pravni savjetnik.
Obim projekta: Povjerljivo.
Priroda projekta: Finansiranje glavnog hrvatskog holdinga.
Priroda pruženih usluga: Potpuno pravno savjetovanje o svim aspektima transakcije, uključujući dubinsku analizu (due diligence) povezanih društava u Bosni i Hercegovini, registracija i brisanja zaloga na dionicama i udjelima.
Ključno osoblje: Partner, Femil Čurt 
Naziv projekta: Povjerljivo.
Lokacija projekta Bosna i Hercegovina.
Ime klijenta: Povjerljivo (glavna regionalna banka).
Uloga u projektu: Bosanski pravni savjetnik.
Obim projekta: Povjerljivo.
Priroda projekta: Pripajanje lokalne banke
Priroda pruženih usluga: Potpuno pravno savjetovanje o svim aspektima transakcije, uključujući dubinsku analizu (due diligence) podružnica u Bosni i Hercegovini, podnošenje prijave pripajanja, registracija i brisanje zaloga na dionicama i udjelima, pregovaranje sa povjeriocima većinskog osnivača.
Ključno osoblje: Partner, Femil Čurt  
Naziv projekta: Povjerljivo.
Lokacija projekta Bosna i Hercegovina.
Ime klijenta: Povjerljivo (švicarski investicijski fond).
Uloga u projektu: Bosanski pravni savjetnik.
Obim projekta: Povjerljivo.
Priroda projekta: Dokapitalizacija lokalne banke i naknadno sticanje kontrolnog paketa dionica.
Priroda pruženih usluga: Potpuno pravno savjetovanje o svim aspektima transakcije, uključujući dubinsku analizu (due diligence) mete, regulatornim aspektima, pregovaranje sa Upravom i većinskim osnivačima.
Ključno osoblje: Partner, Femil Čurt